KirkebyFyn.dkKirkeby er...

  • et mindre landsbysamfund
  • Kirkeby Sogn, der omfatter Kirkeby, Kirkeby Sand, Trollekrogen, Egebjerg, Stenstrup Syd, Slæbæk, Raarud, Dongs Højrup og Højbjergvej
  • et samfund, hvor der er stor aktivitet på baggrund af borgernes initiativer
  • mangeårig tradion for samarbejde mellem de forskellige foreninger (KOO)
  • stabilt bosamfund (folk bliver boende - i generationer)
  • gode skoleforhold - kommunal folkeskole (Issøskolen, Kirkeby Afd.) og Eggertsskolen (Egebjerg)
  • børnehave, dagpleje
  • dagligvarebutik med højt serviceniveau
  • beliggenhed tæt ved skov, bakker og naturområder - nærmest på issøens bund

 

Kirkeby

Kirkeby er opstået omkring Kirkeby Kirke, som er en af Fyns ældste landsbykirker.

Det ligger i et ret faldt landskab, der gennemstrømmes af Hørup Å og med Egebjerg Bakker og Kirkebyskovene syd for. Området bærer præg af, at der gennem de sidste godt 100 år har været gravet efter ler og grus. Der har været mange teglværker i området.

Det flade landskab med ler og grus er dannet under afsmeltningen af is under sidste istid. Store ismasser havde skubbet store morænebakker sammen sydfra og da isen begyndte at smelte løb smeltevandet ud over ”Kirkeby”, men vandet blev stoppet af andre ismasser nord for, hvorfor der dannedes en issø, hvor vandet stod stille, og der  aflejredes grus, sand og ler. Mod slutningen af afsmeltningsperioden drænedes issøen bort gennem Hørup å, og efterlod markante bakker og et fladt landskab, der indbød til  bosætning.

Man finder løbende spor efter stenalder-bopladseri området. Bakkerne har været bedre egnet til græsning og skovdrift. Et større område i bakkerne, Svinehaverne, ligger stadig  hen som gammelt overdrev, ganske tæt ved Egebjerg Mølle, der troner på de højeste bakker i området.

Download folderen om Kirkeby